Ponuka predvádzacích vozidiel
Ponuka predvádzacích vozidiel
Model:  Posuň
V prípade záujmu podrobnejších informácií prosíme kontaktova našich predajcov. Prosím o poslanie kontaktov v elektronickej podobe.
Meno maximálne 250 znakov
Priezvisko maximálne 250 znakov
Firma maximálne 250 znakov
Telefón maximálne 20 znakov
E-mail maximálne 200 znakov
Preferované hodiny kontaktu    
Požiadavka maximálne 500 znakov
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a na poskytnutie spracúvaných osobných údajov poverenej osobe, ktorá poskytuje služby priameho marketingu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje spoločnosti EUROMOTOR, spol. s r. o. za účelom ponuky produktov a služieb spoločnosti EUROMOTOR, spol. s r. o., ich zdokonaľovania, zisťovania spokojnosti zákazníkov a za účelom prieskumu trhu. Zároveň udeľujem súhlas k spracovaniu a používaniu osobných údajov v zmysle ustanovenia $ 65 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, najmä za účelom realizácie priameho marketingu. Tu udelené súhlasy udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať doručením odvolania súhlasu sprostredkovateľovi alebo prevádzkovateľovi informačného systému (v prípade nevyžiadanej elektronickej komunikácie zaslaním spätnej odpovede). Ďalej prehlasujem, že uvedené údaje v tomto súhlase sú pravdivé.
  Pozor! Všetky polia označené hviezdičkou musia zosta vyplnené!
vymaza pošli